F8fa55d2bc9883da4fce9cf458eb8951

Ao Dai Weekly #3

×

Tournament completed!

Share the victory to your followers by giving a shout-out.

×

Giải dành riêng cho người Việt nam (VIETNAM ONLY)


1st: 50%  ,2nd: 28.5%  ,3rd:  21.5%  of min $30 + điểm OSC từ hạng 1 -> 8


Đóng góp 1 đô la free bằng sử dụng mã: AD3


+ Đóng góp thêm bằng việc click vào nhiệm vụ của các nhà tài trợ


Điểm sẽ được tính để xét vòng loại cho sự kiện cuối năm championship và bảng tổng điểm OSC World Rankings!


 Không giới hạn rank trên ladder! Gặp nhau ở server NA ( server Singapore). Channel: OSCMaps: Kairos Junction LE, New Repugnancy LE, Cyber Forest LE, King's Cove LE, Acropolis LE, Turbo Cruise ’84 LE, Thunderbird LE

Để biết thêm các thông tin cho tournaments, hỏi đáp,...  Tham gia Discord của OSC:  discord.gg/wVtXBtB 


Để xem thêm luật lệ, Server ưu tiên, ban-pick map,  quyền được đi thẳng, các trận lên stream, ... , xem thêm ở đây.

Final Results

Supreme Champion: UPLY
Worthy Adversary: Hyderia1893
Maybe Next Time: Collossal
Live

Bracket Embed Code

Upgrade to Premier badge Challonge Premier to remove advertisements from the embed.

Need help? View the Bracket Module Instructions.
Developers: This bracket can also be embedded using the Challonge jQuery plugin.
Ajax loader