Default block cover

Ao Dai Weekly #25

×

Tournament completed!

Share the victory to your followers by giving a shout-out.

×

Giải dành riêng cho người Việt nam + SEA (VIETNAM + SEA ONLY, Singapore server)

Dành cho tất cả những người chơi ĐNÁ chưa xếp tới hạng 4 trong Vòng loại Challenger WCS / EPT kể từ năm 2017

Open to all SEA players who have not placed top 4 in a WCS/EPT Challenger since 2017 (**List below)


1st: 50%, 2nd: 25%, 3rd+4th:  12.5%  each of min $40 + điểm OSC từ hạng 1 -> 16
Cơ hội giành được 10 đô la chỉ để chơi! (Giải thưởng ngẫu nhiên cho một người tham gia Việt Nam may mắn)
+ Chance to win $10 just for playing! (Random Prize to one lucky Vietnamese participant)

Đóng góp 1 đô la free bằng sử dụng mã: AD25
^ YOU can help add $1 to this cups prizepool for FREE with code AD25


+ Đóng góp thêm bằng việc click vào nhiệm vụ của các nhà tài trợ


Điểm sẽ được tính để xét vòng loại cho sự kiện cuối năm championship và bảng tổng điểm OSC World Rankings!


 Không giới hạn rank trên ladder! Gặp nhau ở server NA (server Singapore). Channel: OSC


**Ineligible players: RiSky (2019), Probe (2019), Seither (2019), Yours (2019), Pezz (2019), nOtoRioUsPiG (2019), GogojOey (2019), Winter (2018), HuT (2018), NXZ (2018), Demi (2018), MeomaikA (2018), Bistork (2017), MightyKiwi (2017), iaguz (2017), Azure (2017)

Maps: Zen LE, Eternal Empire LE,  Simulacrum LE, Nightshade LE, Ever Dream LE, Purity and Industry LE, Golden Wall LE.

Để biết thêm các thông tin cho tournaments, hỏi đáp,...  Tham gia Discord của OSC:  discord.gg/wVtXBtB 


Để xem thêm luật lệ, Server ưu tiên, ban-pick map,  quyền được đi thẳng, các trận lên stream, ... , xem thêm ở đây.

Final Results

Icon medal second
Icon medal third

5th

5th

5th

5th

9th

9th

9th

9th

9th

9th

9th

9th

Live

Bracket Embed Code

Upgrade to Premier badge Challonge Premier to remove advertisements from the embed.

Need help? View the Bracket Module Instructions.
Ajax loader